head

29.12.15

Bye, Bye 2015, Say Welcome to 2016!

Дојде и ова време во година кога ги резимираме своите животи во поминатите 365 дена. До кај сме, што постигнавме, какви ни се плановите за наредната година? Дали сме среќни и како да бидемо посреќни? Дали нешто ќе менуваме, или ќе продолжиме по стариот курс?
Дали вакви листи ни се важни и потребни, знае секој од нас.
И додека вие ги сумирате вашите животи, јас во неколку ставки ќе ви претставам што правеше Diva во овие 365 дена.


 ****************

Dođe i to vreme u godini kad rezimiramo svoje živote iz proteklih 365 dana. Dokle smo stigli, šta postigli, šta propustili i kakvi su dalji planovi?  Da li smo srećni i kako da budemo srećniji?  Da li ćemo nešto menjati, ili nastaviti starim kursem?
Da li su ovakve liste svrsishodne i motivišuće, zna svako od nas.

I dok vi sumirate svoje lične i profesionalne živote, ja ću u par stavki predstaviti šta je Diva radila ove godine.

Што правивме / Šta smo radili


Се разбира, правивме сапуни:***************Naravno, pravili smo sapune

Diva sapuni

Правивме и други козметички производи, кои најдоа пат до потрошувачи:

 ****************

Pravili smo razne kozmetičke proizvode koji su našli put do svojih potrošača:

креми и путери / kreme i puteri Diva


А тука е, се разбира, и пилингот за тело:


 ****************

A tu je naravno i piling za telo:Diva piling za telo- Sheer Velvet
Отворивме две нови online продавници:
Македонска ------ diva-prirodnakozmetika.esy.es


Поради недостаток на домашни козметички блогови, оставривме соработка со некои српски блогерки, на обострано задовослтво. Ана, која прва доби некои тестери, реши да пишува рецензии, иако не договорирвме таква соработка . Така, првата рецензија се појави уште во мај, а од октомври започна сорабтока и со други блогерики. Погледнете што тие пишуваа за Дива производите:
 1. Ана - Козметички дневник
 2. Maja -  Skin Harmony
 3. Iva - Природна Козметика
 4. Кристина - Beauty by Keti (рецензијата тек треба да излезе)
или, погледнете ја новата страница на блогот REVIEWS & SWAPS, кај се сите рецензии поединачнонекои слики од блоговите кај што Дива беше претставена  /neke od sličica Diva proizvoda sa blogova 
****************

Otvorili smo dva nova oniline shop-a: na srpskom i makedonskom jeziku

Makedonski ------ diva-prirodnakozmetika.esy.es


Ostvarili smo saradnju sa nekim srpskim blegerkama, na obostrano zadovoljstvo. Ana, koja je prva dobila na poklon uzorke proizvoda, rešila je da piše recenzije, iako nismo dogovorile takvu saradnju. Tako se prva recenzija pojavila u maju, a od oktobra je počela i saradnja sa drugim blogerkama.  Pogledajte šta su one imale da kažu o proizvodima:

 1. Ana - Kozmetički dnevnik
 2. Maja -  Skin Harmony
 3. Iva - Prirodna Kozmetika
 4. Kristina - Beauty by Keti (recenzija će se tek pojaviti),
ili pogledajte novu stranicvu na blogu, REVIEWS & SWAPS, gde su sve recenzije date po proizvodima
Што планираме/ Šta planiramo


Во најкус период ќе се појават следните производи:
 • колекција за стапала- крема, миризлива сол и пилинг
 • путер за тело (да, уште еден путер). Овој путер ќе има за целта да ви пружи се она што го барате од овој тип на производи- нежна, мека кожа, хидратација и доволно оклузивност (што е оклузивност- дел за хумектантите). По што ќе се разликува од нашите постоечки путери? Овој ќе биде напреавен од состојките кои се набавуваат локално, а со тоа и ценовно да се доближиме на што поголем број на потрошувачи.Квалитетот ни е и поматаму примарен и додека тој ги задоволува нашите 'Diva' стандарди, не мора да се грижете за нега.
 • уште една, ЗИМСКА, крема за изузетно сува кожа. Ова ќе биде прва крема за лице со нерафиниран ши путер.
 • специјален сапун за бричење,
 • светлукав, мултинаменски производ- SHIMMER- за нега и сјај на усните, лицето и телото. Ќе биде достапен во 3 нијанси: Diamond Glow (сребрено-бела), Glowing Star (златна), Copper Glow (бакарна).
Сите наведени производи веќе се направени во своите тест тури, така да брзо можете да очекувате една по една премиера.

Во перспектива, ќе се потрудиме да ви понудиме и:
 • гел или лесна крема за околу очите
 • лосион/ млеко за тело
 • млеко за вадење шминка
 • призводи со егзотични масла и путери

Со надеж дека ќе се негуваме, контактираме и читаме заедно и во наредната година, ви посакувам среќни празници и успешна нова година


 ****************


U najkraćem mogućem roku, pojaviće se:
 • kolekcija za stopala- krema, piling i mirišljava so
 • puter za telo (da, još jedan puter)- ovaj puter ima za cilj da vam pruži sve ono što tražite od putera- negu, meku i nahranjenu kožu, hidrataciju i dovoljno okluzivnosti (šta je okluzivnost - deo o humektantima). Po čemu će se razlikovati od druga dva naša putera? Ovaj će biti od isključivo sastojaka koji mogu da se nabave lokalno. Time ćemo pokušati da cenovno dopremo do širih slojeva potrošača. Kvalitet je i dalje primaran i dok god on zadovoljava 'Diva' standarde, ne morate brinuti o nezi.
 • još jedna ZIMSKA krema za lice za izuzetno suvu kožu. Ovo će biti prva krema koja će sadržati nerafinisani ši puter.
 • specijalan sapun namenjen za brijanje
 • svetlucavi, multinamenski proizvod- SHIMMER-  za negu i sjaj usana, lica i tela. Biće dostupan u 3 nijanse: Diamond Glow (srebrno- bela), Glowing Star (zlatna), Copper Glow (bakarna).
Svi navedeni proizvodi već su napravljeni u test turama, tako da uskoro možete očekivati jednu po jednu premijeru.U perspektivi, potrudićemo se da vam ponudimo i:
 • gel ili laku kremu za predeo oko očiju. 
 • losion/mleko za telo
 • mleko za skidanje šminke
 • proizvode sa egzotičnim uljima i puterimaSa nadom da ćemo se zajedno negovati, čitati i kontaktirati i sledeće godine, želim vam srećne predstojeće praznike i uspešnu novu godinu!

read more "Bye, Bye 2015, Say Welcome to 2016!"

9.12.15

Анкета за вас, подстрек за нас.....

Драги пријатели, за да бидеме што подобри во она што го правиме за вас и да можеме да ви излеземе во пресрет на вашите желби и потреби,  составивме една мала анкета од само 10 прашања.
Анкетата се однесува за вашите впечатоци и искуства од Diva производите.
Анктетата е анонимна, па затоа слободно опуштете се и напишете искрено што мислите.

Целта на актетата е испитување на задоволството со постоечките производи, како и расположение за некои нови, кои би содржале, пак некои нови и екслузивни состојки.

Ве молам, ако сте корисник на било кој наш производ, одвоите 10 минути за ова мало истржување, а ние ќе ви бидеме многу благодарни.
Анкетата се наоѓа на десната маргина на блогот, како и на сајтот за продажба. 
Благодарам!
Dragi prijatelji, da bismo bili što bolji u onome što radimo i pravimo za vas i da bismo mogli da izlazimo u susret vašim željama i potrebama, sastavili smo malu anketu od samo 10 pitanja. 
Anketa se odnosi na vaše utiske i iskustva sa Diva proizvodima.
Anketa je anonimna, zato se opustite i iskreno napišite svoje mišljenje. 

Cilj ankete je ispitivanje vašeg zadovoljstva trenutnim asortimanom, kao i raspoloženje za neke nove proizvode, koji bi sadržali opet neke nove i ekskluzivne sastojke. 

Milim vas, ako ste korisnik bilo kog našeg proizvoda, odvojte desetak minuta za ovo malo istraživanje, a mi ćemo vam biti veoma zahvalni.

Anketa se nalazi na desnoj margini bloga, kao i na prodajnom sajtu
read more "Анкета за вас, подстрек за нас....."