head

29.1.16

Прва новина во 2016 - MY MOMENT

Можеби ќе помислите дека сапун за бричење не е некоја новост .
Можеби сте пробале некои сапуни за оваа намена и биле (или не) задоволни.
Постојат разни рецепти за сапун за бричење, со додатоци и мрснотии добри за овие намени, но сите тие сапуни повеќе личат на регуларните сапуни за лице и тело, отколку на специјален сапун за бричење. Кај ваквите сапуни, ќе ви треба доста време да направите пена која личи на пена за бричење, а таа пена не е постојана, туку ќе се изгуби за многу кратко време.
Вие можете да се избричете и со таква пена, но тоа не е права ствар.
Посебно затоа што модерниот маж денес не сака импровизирани средства, кога пените се лесно достапни.
Но, ако вашиот маж има проблематична кожа, или има реакции на агресивни тензиди од комерцијалните средства,......што тогаш???

Затоа го направивме сапун, кој ниту по изглед не наликува на нашите останати сапуни. Еве го:Možda ćete misliti da i nije neka novina napraviti sapun za brijanje.
Na tržištu postoje sapuni za ovu namenu i ako ste ih probali, možete biti manje ili više njima zadovoljni.
Postoje razni recepti sa poželjnim masnoćama i dodacima, kojima se običan (bolje rečeno, sapun za lice ili telo) prilagođava da počinje da liči na sapun za brijanje. Gline i mlečni proizvodi sapunu daju kremastu penu, pivo i šećer će dati veće mehuriće, svinjska mast ili goveđi loj, će pored čvrstine obezbediti i penu. No, sve ovo i dalje je bliže regularnom sapunu, nego specijalizovanom sapunu za brijanje. Kod svih ovih sapuna, trebaće vam podosta vremena da razvijete penu kojom možete 'obložiti' bradu. Ta pena neće biti postojana duže vreme, ali brijanje svakako može da se obavi i sa ovakvim sapunima.
No, to nije ono što smo rešili da Vam ponudimo.
Kao što vidite, naš sapun se razlikuje najpre po izgledu:

prirodan sapun za brijanje by Diva

Тој е спакуван во згодна кутија, во која пената лесно се прави и става на лице.
Но, зошто тој е поинаков?

Да сапунот биде добар за бричење на цврста, машка брада, тој треба да развива густа, постојана и кремаста пена. Овде меурчињата не се пожелни, бидејќи нивната нестабилност не може да обезбеди влакната да омекнат доволно и да бричењето биде глатко.
Следејќи ги захтевите на самиот производ, како и навиките на совремебите мажи, кои користат било каков вид на пена за бричење, сега љубителите на природната козметика ќе можат својот ритуал да го направат на традиционален начин, но со модерен комфор.On je spakovan u zgodnu kutiju iz koje se lako stvara i nanosi pena.

No, zašto je naš sapun drugačiji?


Da bi sapun mogao da se koristi za brijanje, posebno čvrste, jake muške brade, treba da nam da gustu, postojanu i kremastu penu. Ovde mehurići nisu poželjni, jer njihova nestabilnost ne može da obezbedi da dlaka dovoljno omekne i da brijanje bude glatko.
Prateći zahteve samog proizvoda, kao i navike savremenog muškarca, koji koristi bilo kakav vid pene za brijanje, sada će ljubitelji prirodne kozmetike moći da svoj ritual obavljaju na tradicionalan način, sa modernim komforom.
Ako Vaš muškarac reaguje na SLS i slične isušujuće tenzide, ili ima osetljivu kožu koja reaguje na komponente komercijalnih pena i gelova za brijanje, ili ako je naprosto pobornik (po vašim uticajem) prirodne kozmetike, sada postoji proizvod koji će zadovoljiti i zahteve za praktičnošću, kao i eko standarde.


beo i divan

Како е направен нашиот сапун?
Сапунот е резултат на сапонификацијата на кокосовото, малсиновото масло, ши путерот и стеаринската киселина. Она што го прави посебен е содејствие на два сапонифицирачки агенси: натриум- и калиум-хидроксид.
Заедничкото дејствие на овие бази дава цврст сапун,н о не и претврд, како останатите наши сапуни. Пената која настанува од овој сапун е фантастично густа, постојана и обилна.
Бричењето е глатко, богато и лесно. Амбалажата на сапунот обезбедува комфорност во користењето, така да сапунот не може да ви лизга низ рацете, туку е лесно достапен за користење. Широкиот отвор на кутијата ви обезбедува доволно маневарски простор за да можете со четка да направите пена колку што сакате.

Како се користи: На сапунот ставете малку вода и со кружни движења на четката за бричење направете пена. Или едноставно, со добро наквасена четка направете пена директно во кутијата. По потреба, додавајте помалку вода и со додатни движења, пената станува се погуста и побогата. Пената класично ја нанесувате на лицето, а откога брињењето е завршено, ослодобите го сапунот од сета влага и пена и готово- сапунот е спремен за наредното користење. Дури и со многу фреквентно користење, сапунот ќе ви трае со месеци (навистина со   м е с е ц и)
густа, постојана и кремаста пена/ gusta, postojana i kremasta pena

Kako je napravljen naš sapun?
Sapun je nastao kao rezultat saponifikacije kokosovog, ricinusovog ulja, ši putera i stearinske kiseline. Ono što ga čini posebnim je sadejstvo dva saponificirajuća agenta: natrijum- i kalijum- hidroksida.
Zajedničko dejstvo ove dve baze daje čvrsti sapun, ali ipak ne predtvrd, kakvi su ostali naši sapuni. Pena koju razvija ovaj sapun je fantastično gusta, postojana i obilna. Brijanje je glatko, bogato i lako.
Ambalaža ovog sapuna obezbeđuje komfornost u korišćenju, tako da sapun ne klizi iz ruku, već je lako dostupan za manipulisanje. Širok otvor kutije pružiće dovoljno manevarskog prostora četki za brzo stvaranje pene.

Kako se koristi: Na sapun se ulije par kapi vode i kružnim pokretima četke se razvija pena. Ili jednostavno dobro nakvašenom četkom počnite da razvijate penu. Po potrebi, dodaje se pomalo vode na sam sapun i dodatnim pokretima, pena postaje sve obilnija i gušća. Pena se klasično nanosi i koristi, a po završetku brijanja, oslobodite sapun pene i vlage i voila- sapun vas čeka do narednog korišćenja. Čak i sa vrlo frekventnim korišćenjem, sapun će trajati mesecima (ali   m e s e c i m a)

најдобро и најприродно бричење/ najbolje i najprirodnije brijanje 

read more "Прва новина во 2016 - MY MOMENT "